Der er mange webshops på markedet, men ikke alle mærker succes i længden. Der er hård konkurrence inden for online handel. Som forretningsdrivende handler det om at tage så mange gode råd til sig som muligt. Ved at hente inspiration fra dygtige iværksættere som Michael Ginnerskov Jensen og andre etablerede eksperter kan du øge chancen for succes.

Vær innovativ

Som iværksætter er det absolut nødvendigt at være innovativ. Det er ofte nye idéer, eller i det mindste nye måder at udføre gamle koncepter på, som ender med at gøre en forretning til noget særligt.

Typer som Michael Ginnerskov Jensen har netop oplevet succes på grund de innovative idéer. Det er blevet til lidt af et kendetegn blandt de bedste forretningsfolk i verden.

Men hvordan lærer man egentlig at tænke innovativt? Et første skridt kunne være at lære fremgangsmåden som andre benytter. Læs nogle artikler om Michael Ginnerskov Jensen, se nogle videoer af andre iværksættere der fortæller, og se hvad du kan lære af dem. De deler ofte ud af tips og tricks i deres interviews. I sidste ende er det selvfølgelig stadig op til dig. Men ved at lære fra eksperterne kan du blive godt rustet, så du ved hvordan hjernen skal indstilles for at kunne komme på nye, gode idéer.

Tænk på kundens behov

En webshop er afhængig af kunderne – uden kunder er der ingen salg. Derfor handler det i høj grad om at identificere kundernes behov og optimere webshoppen, så potentialet maksimeres.

Du bør selvfølgelig have en masse relevante produkter i din shop. Hvis du har en webshop, som sælger tøj og mode, så give rigeligt med muligheder til kunderne. Men sørg samtidig for, at det er de mest relevante ting, der optræder på forsiden og i kategorierne. Gør det nemt at søge efter produktnavne. Lad også relaterede produkter dukke op, og sørg generelt for at det er så nemt som overhovedet muligt at gå til kurven og betale. Konverteringsoptimering er vigtigt i forbindelse med online salg, så hvis du vil have samme e-commerce succes som Michael Ginnerskov Jensen, er det vigtigt, at kundens behov sættes i fokus.

Netværk med andre iværksættere

Det sidste tip er afsindigt vigtigt. Det handler ikke nødvendigvis om direkte arbejde på din webshop, men derimod om dig selv.

Alle iværksættere har gavn af et godt netværk. Et netværk kan fungere som inspiration, og det er altid rart at kunne sparre med andre forretningsfolk. Du vil også opleve, at mange af de bedste iværksættere kender hinanden og ofte tilbringer tid sammen.

Når du har et godt netværk, kan du også trække lidt på kompetencerne hos dine kontakter. Måske kender du en, der er ekspert i SEO, som kan give dig gode råd til at rangere bedre i søgeresultaterne. Eller måske kender du en person, der er rigtig god til videooptimering, og som kan hjælpe dig med den del af din marketing.

Omvendt kan du hjælpe med det, som du selv er god til. Det er rart at kende nogle eksperter inden for de forskellige områder. Som webshopejer er der også mange forskellige ting, der skal tilpasses og optimeres. Og til fremtidige projekter er det rart at kende folk, som er åbne for et samarbejde.