Udenlandske virksomheder, samt udstationerede medarbejdere for disse, skal overholde visse regler og krav, når de udfører arbejde i Danmark. Her får du en gennemgang af de vigtigste regler for udenlandske virksomheder: Vi kommer blandt andet rundt om RUT, arbejdsvilkår, skat og sikkerhedsforanstaltninger i visse brancher.

RUT: Registrering er nødvendigt

En af de vigtigste ting at huske er RUT registrering. Der er tale om Registret for Udenlandske Tjenesteydere, og alle udenlandske virksomheder skal registrere sig og anmelde aktiviteten, hvis de skal udføre en opgave i Danmark. Det er underordnet, om tjenesten er for en virksomhed eller for en privatperson: Virksomheden skal i alle tilfælde registrere sig i RUT. Det samme skal selvstændigt erhvervsdrivende.

Registreringen dækker over kontaktoplysninger, medarbejdere, periode, branche, arbejdssted samt lidt flere detaljer. RUT registrering laves online. En virksomhed kan både lave den selv, eller få hjælp til det af et bureau som specialiserer sig med udenlandske arbejdere. Oplysningerne skal opdateres, hvis der sker ændringer undervejs, eller hvis nye opgaver tilføjes.

Hvis en udenlandsk virksomhed ikke er registreret for sit arbejde i Danmark, kan Arbejdstilsynet udstede en bøde på 10.000 kroner. Det er bedst at undgå fra start – så hvis du er udenlandsk erhvervsdrivende og skal arbejde i en periode i Danmark, er det nødvendigt at registrere i RUT.

Udenlandske virksomheder skal leve op til nogle danske vilkår

Det er også værd at være opmærksom på de almene danske arbejdsvilkår. Vilkårene reguleres normalt i form af overenskomster og ansættelsesaftaler. Der er intet lovkrav om at indgå overenskomst for udenlandske virksomheder med midlertidigt arbejde i Danmark, men fagforeninger kan stadig rejse visse krav. Det er alle lønmodtageres ret at være en del af en fagforening, når de modtager løn i Danmark. Der er ingen lov, der dikterer mindstelønnen – ligesom arbejdstiden fastsættes det normalt i en overenskomst, men reglerne kan fraviges, hvis der laves kollektiv aftale.

Nogle regler gælder for alle: Der må fx ikke laves forskelsbehandling på arbejdspladsen, og dansk lov beskytter mod forskelsbehandling der er begrundet i ting som køn, race, religion, alder og handicap. Det er værd at huske på. Der må heller ikke ske forskelsbehandling mellem mænd og kvinder på grund af graviditet, barsel eller orlov.

Skatteregler for virksomheder og udstationerede

Først og fremmest er der moms: Virksomheder, der arbejder midlertidigt i Danmark, skal ligesom alle andre opkræve en momsafgift på 25 procent. Det er en afgift, der lægges oven i prisen for selve ydelsen.

Moms kan dog undgås, hvis den udenlandske virksomhed er momsregistreret i et andet land og sælger til en danskregistreret virksomhed. I så fald er der omvendt betalingspligt: Sælger tilføjer ikke moms, men køber skal selv indberette det ved opgørelsen. Der skal dog altid skrives moms på fakturaer til privatpersoner, uanset hvordan den udenlandske virksomhed er registreret i sit hjemland.

Skatteregler for medarbejderes indkomst afhænger af, hvor de kommer fra, og hvor længe de er i Danmark. Her er det smart at have en dansk revisor tilknyttet eller at læse op på reglerne hos skat.dk.

Diverse

Arbejdstilsynet har ret til at føre tilsyn – både for almindelige danske firmaer, samt udenlandske firmaer der kommer ind i Danmark for at arbejde midlertidigt.

Som udgangspunkt skal en virksomhed forsikre sine medarbejdere mod arbejdsskader. Men der er en undtagelse, hvis virksomheden allerede er registreret i EU og kun skal arbejde i Danmark i mindre end 24 måneder.

Arbejdsulykker skal anmeldes, hvis det medfører, at personen sygemeldes på grund af skaden. Det er især oplagt at være opmærksom på for virksomheder inden for byggebranchen, hvor det sker lidt oftere end i andre brancher.

En fuld oversigt over regler for udenlandske virksomheder i Danmark kan ses hos Beskæftigelsesministeriet. Reglerne opdateres jævnligt, så i denne artikel tages der også forbehold for lovmæssige ændringer.